ΣΧΟΛΕΣ
ΤΜΗΜA IΣΤΟΡIAΣ AΡΧAIΟΛΟΓIAΣ KAI ΔIAΧΕIΡIΣΗΣ ΠΟΛIΤIΣΜIKΩΝ AΓAΘΩΝ

Διδακτικό Προσωπικό του Τμήματος

Μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος:

·          Αλέξιος Σαββίδης, Καθηγητής - Πρόεδρος Τμήματος

στο γνωστικό αντικείμενο " Ιστορία Μεσαιωνικών - Βυζαντινών Χρόνων"

·          Ευρυδίκη Αντζουλάτου – Ρετσίλα, Καθηγήτρια - Αναπληρώτρια Πρόεδρος

στο γνωστικό αντικείμενο " Διαπολιτισμικές σπουδές με έμφαση στην αξιοποίηση και προώθηση του υλικού πολιτισμικού προϊόντος"

·          Ελένη Σαράντη, Καθηγήτρια

στο γνωστικό αντικείμενο "Βυζαντινή Ιστορία και Βυζαντινός Πολιτισμός"

·          Παναγιώτης Παταργιάς, Αναπληρωτής Καθηγητής

στο γνωστικό αντικείμενο "Διατήρηση των Πολιτισμικών Αγαθών και Περιβάλλον"

·          Ευγενία Γιαννούλη, Επίκουρος Καθηγήτρια

στο γνωστικό αντικείμενο "Προϊστορική Αρχαιολογία: Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στο Αιγαίο την 3η και 2η Χιλιετία π.Χ."

·          Νικόλαος Ζαχαριάς, Επίκουρος Καθηγητής

στο γνωστικό αντικείμενο "Αρχαιομετρία"

·          Αριστείδης Δουλαβέρας, Επίκουρος Καθηγητής

στο γνωστικό αντικείμενο "Λαογραφία"

·          Ελένη Ζυμή, Επίκουρος Καθηγήτρια

στο γνωστικό αντικείμενο "Κλασική Αρχαιολογία"

·          Αιμιλία Μπάνου, Επίκουρος Καθηγήτρια

στο γνωστικό αντικείμενο "Προϊστορική Αρχαιολογία: Εποχή Χαλκού στην Ηπειρωτική Ελλάδα"

 ·          Βασιλική Πέννα, Επίκουρος Καθηγήτρια

στο γνωστικό αντικείμενο "Βυζαντινή Ιστορία, Βυζαντινή Νομισματική και Σιγιλλογραφία"

 ·          Κωνσταντίνα Σερεμετάκη, Eπίκουρος Καθηγήτρια

στο γνωστικό αντικείμενο "Πολιτισμική Ανθρωπολογία"

·          Ιωάννα Σπηλιοπούλου, Eπίκουρος Καθηγήτρια

στο γνωστικό αντικείμενο "Αρχαιογνωσία και Ιστορία του Πολιτισμού"

·          Ελένη Βολονάκη, Λέκτορας

στο γνωστικό αντικείμενο "Αρχαία Ελληνική Φιλολογία: Πεζογραφία"

·          Θεώνη Κολλυροπούλου, Λέκτορας

στο γνωστικό αντικείμενο "Βυζαντινή Φιλολογία: Ποιητικά Κείμενα"

·          Αναστάσιος Νικολόπουλος, Λέκτορας

στο γνωστικό αντικείμενο "Λατινική Φιλολογία"

·          Μαρία Ξανθοπούλου, Λέκτορας

στο γνωστικό αντικείμενο "Βυζαντινή Αρχαιολογία: Πρωτοβυζαντινή Εποχή"

·          Αθανάσιος Χρήστου, Eπίκουρος Καθηγητής

στο γνωστικό αντικείμενο "Νεώτερη και Σύγχρονη Ιστορία του Ελληνικού Κράτους (1821 έως και σήμερα)"


Διδάσκοντες του Τμήματος βάσει του Π.Δ. 407/1980 

·          Αλεξανδρίδου Αλεξάνδρα

·          Bουδούρη Σοφία

·          Γαληνέας Ιωάννης

·          Γιαννούτσου Νικολέτα

·          Διαμαντής Απόστολος

·          Δροσινού Μαρία

·          Κανελλόπουλος Δημήτριος

·          Κατσιάνης Μάρκος

·          Κόκλα Βασιλική

·          Κοντογιάννης Νικόλαος

·          Κούμας Εμμανουήλ

·          Κουρή Μαρία

·          Λαζόγκας Ευθύμιος

·          Λεζέ Ευαγγελία

·          Μαγριπλής Δημήτριος

·          Μανουσάκης Βασίλειος

·          Μαστραπάς Αντώνιος

·          Μιμίδου Ευαγγελία

·          Μπάικα Καλλιόπη

·          Πανταζής Βασίλειος

·          Παπαβασιλείου-Χαραλαμπάκη Ιωάννα

·          Παπαδόδημα Ευσταθία

·          Παπαδοπούλου Παγώνα

·          Παπαϊωάννου Παναγιώτα

·          Παυλοπούλου Ασπασία

·          Πέρρα Φωτεινή

·          Πετρόχειλος Νικόλαος

·          Προεστάκη Ξανθή

·          Τόμπρος Νικόλαος

·          Τσέλιος Θωμάς

·          Τζεκάκης Μιχάλης

·          Τσέργας Νικόλαος


Μέλη Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος

·          Αλικάκου Σταυρούλα

·          Μοντάλδος Ιωάννης

·          Φιλιππόπουλος Αναστάσιος

·          Ψιλλούδης Ιωάννης  


Γραμματεία Τμήματος

·          Ντόλου Ευαγγελία

·          Καρλή Παναγούλα

·          Τηλ. Επικ. Γραμ. 27210 - 65114, 65116, 65103