Ινστιτούτο Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών

flag flag

Διαλέξεις - Σεμινάρια

 

Τα σεμινάρια που οργάνωσε το Ινστιτούτο στόχο έχουν να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα έρευνας επιστημόνων από διάφορους κλάδους των Βυζαντινών Σπουδών. Τα σεμινάρια απευθύνονται στους πανεπιστημιακούς καθηγητές, ερευνητές και φοιτητές και είναι ανοικτά και σε άλλους ακροατές.

Υπεύθυνη για το πρόγραμμα των σεμιναρίων: Ελένη Σαράντη.

 

Σεμινάρια κατά το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010:

1. Νίκος Τσιβίκης, επικεφαλής ελληνικών ανασκαφών του Αμορίου: Ανακαλύπτοντας μια μεσοβυζαντινή θεματική πρωτεύουσα και μία ολόκληρη αρχαιολογία (25.11.2009).

2. Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος: Η Άλωση του Αμορίου το 838. Οι γραπτές πηγές και τα αρχαιολογικά τεκμήρια (9.12.2009).

3. Παρασκευάς Ματάλας, Πανεπιστήμιο Κρήτης: Η ανακάλυψη του βυζαντινού Μυστρά. (14.4.2010).

4. Ευγενία Χαλκιά, Προϊσταμένη της 26ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων: Πρόσφατα αρχαιολογικά ευρήματα από τη βυζαντινή Νικόπολη. (6.5.2010).

5. Ιόλη Καλαβρέζου, Καθηγήτρια Βυζαντινής Τέχνης, Harvard: «Ένα Αυτοκρατορικό Ψαλτήρι (Paris Gr. 139): Οι Κλασικίζουσες Απεικονίσεις και οι Ερμηνείες τους».

 

Διαλέξεις - Σεμινάρια