Τμήμα Φιλολογίας
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών

flag flag

Μεταπτυχιακές Σπουδές

 

1. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αρχαία και Νέα Ελληνική Φιλολογία», Κατεύθυνση «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία»

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αρχαία και Νέα Ελληνική Φιλολογία» με κατεύθυνση «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία», που διοργανώνει το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη πενήντα (50) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών. Οι σπουδές οι οποίες διαρκούν τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα οδηγούν στο αντίστοιχο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Φ.Ε.Κ. 3382/Β/18-12-2012).

Παράταση δικαιολογητικών για την προκήρυξη Θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 σε μορφή PDF ().

Προκήρυξη Θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 σε μορφή PDF ().

Προκήρυξη Θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2016 σε μορφή PDF ().

Προκήρυξη Θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2017 σε μορφή PDF ().

Αίτηση για κατάθεση υποψηφιότητας σε μορφή DOC ().

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του προγράμματος http://class-phil.kalamata.uop.gr

Παράταση υποβολής αιτήσεων για το ΠΜΣ «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία» σε μορφή PDF ().2. Διαπανεπιστημιακό και Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ηθική Φιλοσοφία»

Βάσει της υπουργικής αποφάσεως 71944/Β7/22.7.2008, που δημοσιεύθηκε στο φύλλο με αριθμό 1597/Β/11.08.2008 και στο φύλλο με αριθμό 1841/Β/12.09.2008, εγκρίθηκε το Διαπανεπιστημιακό και Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που οργανώνουν τα Τμήματα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Ηθική Φιλοσοφία». Αντικείμενο του Διαπανεπιστημονικού και Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η Ηθική Φιλοσοφία.

Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η διεύρυνση αλλά και η εμβάθυνση των γνώσεων και δεξιοτήτων των επιστημονικών αντικειμένων που πραγματεύονται τα Τμήματα  Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας  του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το πρόγραμμα λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις προπτυχιακές σπουδές που προσφέρουν τα Τμήματα. Οι επιστημονικές εστιάσεις του προγράμματος προσδοκάται ότι θα οδηγήσουν τους μεταπτυχιακούς φοιτητές:

α) Στην κατάκτηση νέων επιστημονικών επιτευγμάτων

β) Στην κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας για εξειδικευμένους επιστήμονες, καταρτισμένους σε θεωρία, έρευνα και πρακτική εφαρμογή στην προώθηση της  Ηθικής Φιλοσοφίας.

Ειδικότερα το ΔΔΠΜΣ έχει ως στόχο:

α) Την μεταπτυχιακή ειδίκευση επιστημόνων στην Ηθική Φιλοσοφία

β) Την Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο προαναφερθέν αντικείμενο.

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στους ακόλουθους συνδέσμους:

Το πρόγραμμα σπουδών του ακαδ. έτους 2010-11.

Η παρουσίαση του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Ηθική Φιλοσοφία» στο Παγκόσμιο Συνέδριο Φιλοσοφίας, 08 Αυγούστου 2013.

Μπορείτε να ξεφυλλίσετε τον οδηγό σπουδών με την χρήση του λογισμικού (yudu - free license).

Επιπλέον βρίσκεται στο στάδιο της τελικής πραγματοποίησης το καινοτόμο Διακρατικό ΠΜΣ σε συνεργασία με τη Σχολή Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου του Torino «Ανάπτυξη δεξιοτήτων εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση για την διαχείριση προβλημάτων σε μαθητές με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες και στις οικογένειές τους».

Επίσης, έχει προγραμματιστεί ΠΜΣ Φιλολογίας με δύο κατευθύνσεις: Κλασικής και Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας. Στα ΠΜΣ αυτά αναμένεται να διδάξουν εκτός των μελών ΔΕΠ των Τμημάτων της Σχολής και καθηγητές εγνωσμένου κύρους από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Μπορείτε να κατεβάσετε το έγγραφο αίτησης υποψηφίων διδακτόρων σε μορφή DOC ().

Προκήρυξη Θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 σε μορφή DOC ().

Παράταση δικαιολογητικών για την προκήρυξη Θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 σε μορφή PDF ().

Αίτηση για κατάθεση υποψηφιότητας σε μορφή DOC ().

Το Πρόγραμμα Διδασκαλίας Μαθημάτων Β' Εξαμήνου του ακαδ. έτους 2011-12.

Προκήρυξη Θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 σε μορφή PDF ().

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του προγράμματος http://eth-phil.kalamata.uop.gr


3. Διακρατικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΙ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ανάπτυξη δεξιοτήτων εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση για την διαχείριση προβλημάτων σε μαθητές με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες και στις οικογένειές τους»

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ανάπτυξη δεξιοτήτων εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση για την διαχείριση προβλημάτων σε μαθητές με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες και στις οικογένειές τους», που διοργανώνουν τα Τμήματα Φιλολογίας και Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και η Σχολή Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου του Torino στην Ιταλία, καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη πενήντα (50) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών. Οι σπουδές οι οποίες διαρκούν τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα οδηγούν στο αντίστοιχο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Φ.Ε.Κ. 1126/Β/10.4.2012 και 1707/Β/16.5.2012).

Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Πανεπιστημίου του Τορίνο (Ιταλία) με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σε μορφή PDF ().

Ευχαριστήρια Επιστολή σε μορφή PDF ().

 

Το Πρόγραμμα Μαθημάτων ΔΙΠΜΣ Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Παράταση δικαιολογητικών για την προκήρυξη Θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 σε μορφή PDF ().

Προκήρυξη Θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 σε μορφή PDF ().

Αίτηση για κατάθεση υποψηφιότητας σε μορφή DOC ().

Υπεύθυνη δήλωση και πίνακας απόδειξης εμπειρίας σε μορφή DOC ().

Ευχαριστήριος επιστολή από τον Δήμαρχο Ν.Κυνουρίας  σε μορφή PDF ().

Ευχαριστήρια επιστολή από το Ειδικό Δημοτικό Άμφισσας  σε μορφή PDF ().

Ευχαριστήρια επιστολή από το Ειδικό Γυμνάσιο Λύκειο Ιλίου  σε μορφή PDF ().

Πρακτικά Ημερίδας Τμήματος Φιλολογίας και Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 1/3/2013  σε μορφή PDF ().

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (Ακαδημαϊκά Έτη 2012 - 2014) σε μορφή PDF ().

 

 

 

Μεταπτυχιακές Σπουδές