Ινστιτούτο Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών

flag flag

Βιβλιοθήκη

 

Το Ινστιτούτο βρίσκεται στη διαδικασία οργάνωσης εξειδικευμένης βιβλιοθήκης. Ήδη έχουν καταγραφεί βιβλία.Βιβλιοθήκη