Ινστιτούτο Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών

flag flag

Έδρα

 

Το Ινστιτούτο Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού θα στεγάζεται σε διατηρητέο πέτρινο κτήριο του 19ου αιώνα στις παρυφές του αρχαιολογικού χώρου του Μυστρά, το οποίο παραχωρήθηκε από το δήμο Μυστρά. Το κτήριο ανακαινίζεται.Έδρα